Firma FESTO naszym partnerem w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów

Miło nam poinformować, iż kontynuujemy wieloletnią już i owocną współpracę z firmą FESTO jako naszego partnera w zakresie dostaw produktów związanych z:

  • szeroko rozumianą pneumatyką,
  • systemami sterowania serwo-pneumatycznego,
  • systemami sterowania serwo-napędowego,

Nasze firmy rozpoczęły współpracę w roku 2009, gdy w ramach wspólnych działań firma SMART AUTOMATION zintegrowała pierwsze w Polsce rozwiązania z zakresu robotów typu delta oferowanych przez firmę FESTO.

Pierwsze dwie jednostki rozwiązania tego typu aplikacji udało się wdrożyć w branży dotykającej produkcji metalowej, dwie kolejne w produkcji spożywczej.

Więcej informacji na temat wspomnianego wyżej rozwiązania znajdziecie Państwo tutaj