28 września 2022

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Smart Automation

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Smart Automation

Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Smart Automation

Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.

Wartość projektu: 5183122,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 892321,50 zł