Projekty UE

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie Smart Automation

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa Smart Automation

Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług, ilościowy wzrost sprzedaży oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 248 460,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99 980,00 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego robotyki przemysłowej i systemów automatyki, w przedsiębiorstwie Smart Automation

Cele projektu: Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie, poprzez podniesienie jego innowacyjności.

Efekty projektu: Utworzenie w przedsiębiorstwie Smart Automation działu badawczo-rozwojowego robotyki

przemysłowej i systemów automatyki.

Wartość projektu: 5 779 833,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 679 900,00 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Smart Automation

Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Smart Automation

Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.

Wartość projektu: 5 183 122,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 892 321,50 zł