Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu B2B w przedsiębiorstwie Smart Automation Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 16.05.2017, l.dz. 01_05_2017_RPO_1_4_3_SmartAutomation o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu B2B w przedsiębiorstwie Smart Automation Sp. z o.o..

Informujemy, że do dnia 25.05.2017r. do godz. 10 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1: BIT SERWIS Sp. z o.o., wpływ: 25.05.2017r. godz. 09:40

Oferta nr 2: AV-SERWIS Wagi-Kasy-System Andrzej Czapkowski, wpływ: 25.05.2017r. godz. 09:47

Do realizacji została przyjęta oferta:

Oferta nr 1: BIT SERWIS Sp. z o.o

Uzyskana liczba punktów:

Kryterium nr 1: 100 pkt.

Łączna ocena: 100 pkt.

Uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Oferta została przyjęta do realizacji.

01.06.2017 r.