28 września 2022

Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa SMART AUTOMATION

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa SMART AUTOMATION

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu: przygotowanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego pod budowę nowej siedziby firmy.

Wartość projektu: 76313,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 123980,20 zł