28 września 2022

Utworzenie działu badawczo-rozwojowego robotyki przemysłowej i systemów automatyki, w przedsiębiorstwie Smart Automation

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego robotyki przemysłowej i systemów automatyki, w przedsiębiorstwie Smart Automation

Cele projektu: Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie, poprzez podniesienie jego innowacyjności.

Efekty projektu: Utworzenie w przedsiębiorstwie Smart Automation działu badawczo-rozwojowego robotyki

przemysłowej i systemów automatyki.

Wartość projektu: 5779833,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 679900,00 zł