28 września 2022

Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie SMART AUTOMATION

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu: Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie SMART AUTOMATION

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu: nowe kompetencje i umiejętności.

Wartość projektu: 212544,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  118160,64 zł