Dotacje UE

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Smart Automation

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

  Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

  Tytuł projektu: Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie SMART AUTOMATION

  Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Efekty projektu: nowe kompetencje i umiejętności.

  Wartość projektu: 212 544,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich:  118 160,64 zł


  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

  Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

  Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa SMART AUTOMATION

  Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Efekty projektu: przygotowanie i zagospodarowanie terenu inwestycyjnego pod budowę nowej siedziby firmy.

  Wartość projektu: 76 313,75 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 123 980,20 zł


  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

  Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

  Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego robotyki przemysłowej i systemów automatyki, w przedsiębiorstwie Smart Automation

  Cele projektu: Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie, poprzez podniesienie jego innowacyjności.

  Efekty projektu: Utworzenie w przedsiębiorstwie Smart Automation działu badawczo-rozwojowego robotyki

  przemysłowej i systemów automatyki.

  Wartość projektu: 5 779 833,10 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 679 900,00 zł


  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

  Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

  Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Smart Automation

  Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Smart Automation

  Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.

  Wartość projektu: 5 183 122,23 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 892 321,50 zł


  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

  Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

  Tytuł projektu: Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie Smart Automation

  Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa Smart Automation

  Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług, ilościowy wzrost sprzedaży oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.

  Wartość projektu: 248 460,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 99 980,00 zł


  Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

  Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

  Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa SMART AUTOMATION, etap 2

  Cel projektu: wprowadzenie oferty produktowej na nowe rynki zagraniczne.

  Efekty projektu: rozwój działalności eksportowej.

  Wartość projektu: 8 026 874.84 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 644 096.97 zł