Przemysłowe systemy informatyczne

Monitoring zużycia mediów

Doświadczenie z szeregiem znanych przemysłowych systemów SCADA pozwoliło nam opracować własny system oparty o autorskie oprogramowanie Smart+. Nasze rozwiązanie zaprojektowaliśmy specjalnie do kontroli zużycia mediów w zakładzie przemysłowym.

Projektowanie i budowa maszyn i urządzeń

System paletkowy

Linia produkcyjna w myśl koncepcji Industry 4.0 powinna być modułowa i elastyczna. W wielu naszych maszynach stosujemy system transportu liniowego oparty o rozwiązanie paletkowe.

Obróbka detali w ruchu

Obróbka detali w ruchu

W konstruowaniu rozwiązań dla przemysłu jednym z naszych głównych wyzwań jest zapewnienie najwyższej możliwej wydajności. Każda operacja zatrzymania, czy pozycjonowania detalu może decydować o opłacalności przedsięwzięcia.

Analiza strukturalna i precyzyjne pomiary

Analiza strukturalna i pomiary precyzyjne

Jednym z głównych motorów automatyzacji w przemyśle jest potrzeba zwiększania powtarzalności i jakości produktów. W Smart Automation posiadamy wiele lat doświadczenia w najbardziej wymagających procesach

pick place aplikacje

Aplikacje pick&place

Wdrożenie aplikacji typu Pick and Place wymaga od integratora doświadczenia w kilku obszarach. Z sukcesami wdrożyliśmy dziesiątki tego typu rozwiązań.