2 marca 2023 Opinie

Czy warto otwarcie mówić o budżetach?

Czy rozmawiać o budżecie?

Kupując standardowy towar lub usługę, decyzję zakupową najczęściej opieramy na porównaniu kluczowych parametrów, takich jak cena, jakość, wydajność czy warunki handlowe. Czy podobne kryteria należy stosować w przypadku potrzeb niestandardowych? 

Dlaczego unikamy rozmowy o budżecie?

Niezależnie czy mowa o zakupie na własny użytek, czy w ramach prowadzonej działalności, w rozmowach o budżecie zwykle pozostajemy zachowawczy. Unikamy rozmów o pieniądzach z wielu powodów:

 • dopiero badamy własne oczekiwania i nie chcemy na wstępie określić zbyt wąskich ram,
 • sami nie wiemy w jaki sposób oszacować koszty, czy opłacalność przedsięwzięcia,
 • mamy złe doświadczenia z przeszłości związane z ujawnieniem budżetu,
 • obawiamy się, że ujawnienie budżetu skłoni sprzedawcę do podniesienia ceny…

Każdy klient ma swoje motywacje i obawy związane z ujawnieniem informacji o możliwościach finansowych. Pozostaje też szereg sytuacji, w których wysokość budżetu bezwzględnie powinna pozostać tajemnicą, np. kiedy wymagają tego reguły przetargu lub zasady panujące w naszej organizacji. Ważnym przykładem sytuacji, gdzie budżet wymaga poufności są aukcje i licytacje, gdzie wartość przedmiotu lub usługi jest ściśle zależna od liczby ofert i konkurencji między oferentami.

Kiedy ujawnienie budżetu przynosi korzyści?

O ile w przypadku standardowych towarów lub usług obawy związane z ujawnieniem głębokości portfela często przeważają nad potencjalnymi korzyściami, inaczej sprawa ma się w przypadku przedsięwzięć personalizowanych. Bardzo często okazuje się, że otwarta rozmowa o budżecie pozwala na skrócenie drogi do znalezienia rozwiązania optymalnego. Szczególnym przypadkiem są tu projekty w przemyśle, gdzie motywacje odbiorcy są zupełnie inne niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.

Cel konsumenta podczas zakupu odzieży jest fundamentalnie różny od celu przedsiębiorcy kupującego maszynę.

O ile kupując odzież kierujemy się głównie osobistymi upodobaniami, maszyna ma zazwyczaj do zrealizowania bardzo mierzalny cel.

Nawet najbardziej niezawodna, najciekawsza i najdojrzalsza technicznie koncepcja nie powinna zostać zrealizowana, jeśli nie prowadzi do osiągnięcia celów!

Cele oczywiście mogą być bardzo różne. Jako dostawcy personalizowanych rozwiązań dla przemysłu często spotykamy się z wyzwaniami, gdzie nadrzędnym celem projektu niekoniecznie jest ekonomiczna opłacalność. Może to być na przykład poprawa bezpieczeństwa, ergonomii, automatyzacja czynności uciążliwych lub dostosowanie procesu do obsługi przez inną grupę operatorów. Szczególnie w ostatnich latach coraz bardziej popularnym celem przyświecającym dojrzałym organizacjom jest efektywność energetyczna, szeroko pojęta innowacyjność lub postawione cele zdobycia określonej pozycji na rynku.

A opłacalność?

Jest jeden bardzo szczególny przypadek, kiedy rozmowa o budżecie pozwala realnie zaoszczędzić pieniądze i czas. W Smart Automation wychodzimy z ambitnego założenia, że wszystko da się zautomatyzować. To jednak tylko połowa prawdy. Cała prawda brzmi tak:

Wszystko da się zautomatyzować, ale nie wszystko się opłaca.

Dlatego odpowiednio wcześnie ujawniając swoje oczekiwania budżetowe, przedsiębiorca może zbliżyć się do realizacji założonych celów poprzez szybką korektę założeń i kierunków. Dojrzały dostawca rozwiązań rozumie, że prawdziwym celem projektu nie jest zbudowanie maszyny, uruchomienie aplikacji zrobotyzowanej, czy wdrożenie systemu. Powyższe to dopiero środki. Celem jest odpowiedź na potrzeby odbiorcy. My w swojej pracy cenimy otwartość. Jeśli przy określonych założeniach ocenimy, że projekt nie będzie ekonomicznie opłacalny – porozmawiamy o tym i pomożemy znaleźć rozwiązanie optymalne.

Jakie korzyści niesie otwartość?

Otwartość w rozmowie – już nie tylko o budżecie, ale całościowo o założonych celach:

 • pozwala na wyższy poziom dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb,
 • pozwala uniknąć nieporozumień i wcześnie redukować ryzyka,
 • prowadzi do oszczędności czasu, skrócenia drogi do punktu optymalnego,
 • podnosi poziom wzajemnej świadomości,
 • zwiększa transparentność przyczyniając się do budowy zaufania,
 • zapewnia większą kontrolę nad kosztami,
 • prowadzi do obustronnego zrozumienia procesu projektowego,
 • pozwala budować lepsze partnerskie relacje.

Po więcej szczegółów o procesie wyceny i realizacji projektów personalizowanych zapraszamy do strony jak działamy!

Polecamy również

12 czerwca 2024

Jak ważne jest utrzymanie i regularny serwis systemów automatyki?

Nowoczesny przemysł opiera się na automatyzacji, a jej sprawność zapewniają zaawansowane technologie informatyczne. Kluczowe znaczenie dla efektywności i bezawaryjnej pracy maszyn ma regularna konserwacja systemów automatyki.

Czytaj więcej
29 maja 2024

Jak automatyzacja linii produkcyjnych wpływa na jakość produktów?

Automatyzacja produkcji to droga do osiągnięcia wyższej wydajności, doskonałej jakości i oszczędności. Poznaj, jak możemy wesprzeć Twój biznes!

Czytaj więcej