2 marca 2023 Opinie

Czy warto otwarcie mówić o budżetach?

Czy rozmawiać o budżecie?

Kupując standardowy towar lub usługę, decyzję zakupową najczęściej opieramy na porównaniu kluczowych parametrów, takich jak cena, jakość, wydajność czy warunki handlowe. Czy podobne kryteria należy stosować w przypadku potrzeb niestandardowych? 

Dlaczego unikamy rozmowy o budżecie?

Niezależnie czy mowa o zakupie na własny użytek, czy w ramach prowadzonej działalności, w rozmowach o budżecie zwykle pozostajemy zachowawczy. Unikamy rozmów o pieniądzach z wielu powodów:

 • dopiero badamy własne oczekiwania i nie chcemy na wstępie określić zbyt wąskich ram,
 • sami nie wiemy w jaki sposób oszacować koszty, czy opłacalność przedsięwzięcia,
 • mamy złe doświadczenia z przeszłości związane z ujawnieniem budżetu,
 • obawiamy się, że ujawnienie budżetu skłoni sprzedawcę do podniesienia ceny…

Każdy klient ma swoje motywacje i obawy związane z ujawnieniem informacji o możliwościach finansowych. Pozostaje też szereg sytuacji, w których wysokość budżetu bezwzględnie powinna pozostać tajemnicą, np. kiedy wymagają tego reguły przetargu lub zasady panujące w naszej organizacji. Ważnym przykładem sytuacji, gdzie budżet wymaga poufności są aukcje i licytacje, gdzie wartość przedmiotu lub usługi jest ściśle zależna od liczby ofert i konkurencji między oferentami.

Kiedy ujawnienie budżetu przynosi korzyści?

O ile w przypadku standardowych towarów lub usług obawy związane z ujawnieniem głębokości portfela często przeważają nad potencjalnymi korzyściami, inaczej sprawa ma się w przypadku przedsięwzięć personalizowanych. Bardzo często okazuje się, że otwarta rozmowa o budżecie pozwala na skrócenie drogi do znalezienia rozwiązania optymalnego. Szczególnym przypadkiem są tu projekty w przemyśle, gdzie motywacje odbiorcy są zupełnie inne niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.

Cel konsumenta podczas zakupu odzieży jest fundamentalnie różny od celu przedsiębiorcy kupującego maszynę.

O ile kupując odzież kierujemy się głównie osobistymi upodobaniami, maszyna ma zazwyczaj do zrealizowania bardzo mierzalny cel.

Nawet najbardziej niezawodna, najciekawsza i najdojrzalsza technicznie koncepcja nie powinna zostać zrealizowana, jeśli nie prowadzi do osiągnięcia celów!

Cele oczywiście mogą być bardzo różne. Jako dostawcy personalizowanych rozwiązań dla przemysłu często spotykamy się z wyzwaniami, gdzie nadrzędnym celem projektu niekoniecznie jest ekonomiczna opłacalność. Może to być na przykład poprawa bezpieczeństwa, ergonomii, automatyzacja czynności uciążliwych lub dostosowanie procesu do obsługi przez inną grupę operatorów. Szczególnie w ostatnich latach coraz bardziej popularnym celem przyświecającym dojrzałym organizacjom jest efektywność energetyczna, szeroko pojęta innowacyjność lub postawione cele zdobycia określonej pozycji na rynku.

A opłacalność?

Jest jeden bardzo szczególny przypadek, kiedy rozmowa o budżecie pozwala realnie zaoszczędzić pieniądze i czas. W Smart Automation wychodzimy z ambitnego założenia, że wszystko da się zautomatyzować. To jednak tylko połowa prawdy. Cała prawda brzmi tak:

Wszystko da się zautomatyzować, ale nie wszystko się opłaca.

Dlatego odpowiednio wcześnie ujawniając swoje oczekiwania budżetowe, przedsiębiorca może zbliżyć się do realizacji założonych celów poprzez szybką korektę założeń i kierunków. Dojrzały dostawca rozwiązań rozumie, że prawdziwym celem projektu nie jest zbudowanie maszyny, uruchomienie aplikacji zrobotyzowanej, czy wdrożenie systemu. Powyższe to dopiero środki. Celem jest odpowiedź na potrzeby odbiorcy. My w swojej pracy cenimy otwartość. Jeśli przy określonych założeniach ocenimy, że projekt nie będzie ekonomicznie opłacalny – porozmawiamy o tym i pomożemy znaleźć rozwiązanie optymalne.

Jakie korzyści niesie otwartość?

Otwartość w rozmowie – już nie tylko o budżecie, ale całościowo o założonych celach:

 • pozwala na wyższy poziom dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb,
 • pozwala uniknąć nieporozumień i wcześnie redukować ryzyka,
 • prowadzi do oszczędności czasu, skrócenia drogi do punktu optymalnego,
 • podnosi poziom wzajemnej świadomości,
 • zwiększa transparentność przyczyniając się do budowy zaufania,
 • zapewnia większą kontrolę nad kosztami,
 • prowadzi do obustronnego zrozumienia procesu projektowego,
 • pozwala budować lepsze partnerskie relacje.

Po więcej szczegółów o procesie wyceny i realizacji projektów personalizowanych zapraszamy do strony jak działamy!

Polecamy również

27 kwietnia 2023

Ile kosztuje wycena projektu?

Jednym z podstawowych narzędzi w procesie inwestycyjnym jest zapytanie ofertowe. Zaangażowanie potencjalnych wykonawców w rozpoznanie potrzeb pozwala często spojrzeć na wyzwanie z wielu perspektyw, zebrać różne koncepcje rozwiązań, spośród których wybierana jest ta najkorzystniejsza.

Czytaj więcej
10 marca 2023

Design Thinking, czyli na czym polega sztuka projektowania

Jaki etap w prowadzeniu projektów personalizowanych ma największy wpływ na ich sukces lub porażkę? Jak wykorzystać dojrzałą metodykę rozpoznania potrzeb w drodze do wspólnego sukcesu?

Czytaj więcej